Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

«Μουσική Παιδεία και Δημοκρατία στην Κλασική Αθήνα».

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, εγκαινίασε πρόσφατα τη νέα του έκθεση με τίτλο «Μουσική Παιδεία και Δημοκρατία στην Κλασική Αθήνα».

Η έκθεση προσεγγίζει τη μουσική ως στοιχείο παιδείας που ενδυναμώνει τους θεσμούς της δημοκρατίας  και της συμμετοχής στα κοινά. Στην κλασική Αθήνα πίστευαν ότι ο τρόπος εκτέλεσης της μουσικής ακολουθεί αλλά και επηρεάζει τους νόμους του κράτους, καθώς και την εξέλιξη της κοινωνικής ζωής.